Vliv hypolipidemické léčby na hladinu CRP

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

V nově publikované práci zabývající se účinností hypolipidemik byly analyzovány 3 prospektivní 12týdenní klinické studie, ve kterých byly v různých dávkách a v různých kombinacích podávány pacientům s dyslipidemií atorvastatin, simvastatin či simvastatin v kombinaci s ezetimibem. Hodnocena byla především jejich schopnost ovlivnit hladinu CRP či LDL. Analýzou výsledků bylo zjištěno, že podávání kombinace ezetimib + simvastatin je spojeno s vyšším poklesem LDL (52,5 vs 38,0 %) i CRP (31,0 vs 14,3 %), nežli tomu je v případě samotného simvastatinu. Tato kombinace byla rovněž významně účinnější nežli atorvastatin s ohledem na pokles LDL (pokles o 45,3 %), avšak pokles hladiny CRP byl prakticky srovnatelný.

V nově publikované práci zabývající se účinností hypolipidemik byly analyzovány 3 prospektivní 12týdenní klinické studie, ve kterých byly v různých dávkách a v různých kombinacích podávány pacientům s dyslipidemií atorvastatin, simvastatin či simvastatin v kombinaci s ezetimibem. Hodnocena byla především jejich schopnost ovlivnit hladinu CRP či LDL. Analýzou výsledků bylo zjištěno, že podávání kombinace ezetimib + simvastatin je spojeno s vyšším poklesem LDL (52,5 vs 38,0 %) i CRP (31,0 vs 14,3 %), nežli tomu je v případě samotného simvastatinu. Tato kombinace byla rovněž významně účinnější nežli atorvastatin s ohledem na pokles LDL (pokles o 45,3 %), avšak pokles hladiny CRP byl prakticky srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky