Rituximab v léčbě těžkého pemphiga

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Kombinované podání několika cyklů rituximabu a intravenózních imunoglobulinů se nově zmiňuje jako účinná léčba u pacientů s těžkým pemphigem. S cílem prověřit tuto možnou léčbu byla provedena studie s 21 pacienty trpícími pemphigem, kteří nedostatečně reagovali na 8týdenní podávání prednisonu v dávce 1,5 mg/kg/den (kortikosteroid-refrakterní typ), nebo měli nejméně dva relapsy navzdory dávkám prednisonu nad 20 mg/den (kortikosteroid-dependentní typ), či měli kontraindikaci podávání kortikosteroidů. Rituximab v dávce 375 mg/m2 4x týdně vedl ke kompletní remisi po 3 měsících podávání u 21 nemocných (86 %); relaps se objevil u 9 z nich za 18,9 Ī 7,9 měsíce. S odstupem 34 měsíců zůstalo 18 pacientů bez příznaků onemocnění, a to při možném snížení dávky kortikosteroidu z 94,0 Ī 10,2 na 12,0 Ī 7,5 mg/den u kortikosteroid-refrakterního typu a z 29,1 Ī 12,4 na 10,9 Ī 16,5 mg/den u kortikosteroid-dependentního typu. Během léčby rituximabem se objevil 1 případ pyelonefritidy a 1 pacient zemřel na septikemii v důsledku výrazného poklesu cirkulujících B-lymfocytů. Léčba rituximabem by proto měla být vyhrazena pouze pro mimořádně těžké stavy.

Kombinované podání několika cyklů rituximabu a intravenózních imunoglobulinů se nově zmiňuje jako účinná léčba u pacientů s těžkým pemphigem. S cílem prověřit tuto možnou léčbu byla provedena studie s 21 pacienty trpícími pemphigem, kteří nedostatečně reagovali na 8týdenní podávání prednisonu v dávce 1,5 mg/kg/den (kortikosteroid-refrakterní typ), nebo měli nejméně dva relapsy navzdory dávkám prednisonu nad 20 mg/den (kortikosteroid-dependentní typ), či měli kontraindikaci podávání kortikosteroidů. Rituximab v dávce 375 mg/m2 4x týdně vedl ke kompletní remisi po 3 měsících podávání u 21 nemocných (86 %); relaps se objevil u 9 z nich za 18,9 Ī 7,9 měsíce. S odstupem 34 měsíců zůstalo 18 pacientů bez příznaků onemocnění, a to při možném snížení dávky kortikosteroidu z 94,0 Ī 10,2 na 12,0 Ī 7,5 mg/den u kortikosteroid-refrakterního typu a z 29,1 Ī 12,4 na 10,9 Ī 16,5 mg/den u kortikosteroid-dependentního typu. Během léčby rituximabem se objevil 1 případ pyelonefritidy a 1 pacient zemřel na septikemii v důsledku výrazného poklesu cirkulujících B-lymfocytů. Léčba rituximabem by proto měla být vyhrazena pouze pro mimořádně těžké stavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky