Sekvenční a kombinační chemoterapie u pokročilého karcinomu kolorekta

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve studii se 2 135 pacienty s pokročilým karcinomem kolorekta se špatnou prognózou byly testovány různé chemoterapeutické přístupy: a) fluorouracil až do selhání a poté irinotecan; b) fluorouracil až do selhání a poté v kombinaci s irinotecanem (b-ir) či oxaliplatinou (b-ox); c) kombinace fluorouracilu s irinotecanem (c-ir) či oxaliplatinou (c-ox) od samého počátku. Medián přežití ve skupině a) dosáhl 13,9 měsíce; ve všech ostatních skupinách byl delší – b-ir – 15,0; b-ox – 15,2; c-ir – 16,7; c-ox – 15,4 měsíců. Statisticky významný rozdíl však byl zjištěn pouze mezi skupinou léčenou monoterapií (a) a skupinou léčenou dvojkombinací od samého počátku (c-ir) – p = 0,01. Výsledky tedy svědčí pro kombinační a maximální snášenou léčbu od samotného počátku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky