Sekvenční vs kombinační chemoterapie u pokročilého karcinomu kolorekta – studie CAIRO

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Za účelem stanovit optimální cytotoxickou kombinaci látek u pokročilého karcinomu kolorekta byla provedena studie CAIRO, jejíž výsledky byly právě publikovány. Zúčastnilo se jí celkem 820 pacientů, kteří byli léčeni capecitabinem, irinotecanem či capecitabinem v kombinaci s oxaliplatinou (sekvenční léčba; n = 410) nebo ihned od počátku kombinací capecitabinu a irinotecanu a v případě selhání capecitabinem a oxaliplatinou (n = 410). Během studie 675 (84 %) pacientů zemřelo (336 v první a 339 ve druhé skupině). Medián přežití činil 16,3 měsíce v případě sekvenční léčby a 17,4 měsíce u léčby kombinační (p = 0,33). Kombinační léčba tak v této studii nepřinesla očekávaný prospěch pro pacienty v porovnání s léčbou sekvenční.

Za účelem stanovit optimální cytotoxickou kombinaci látek u pokročilého karcinomu kolorekta byla provedena studie CAIRO, jejíž výsledky byly právě publikovány. Zúčastnilo se jí celkem 820 pacientů, kteří byli léčeni capecitabinem, irinotecanem či capecitabinem v kombinaci s oxaliplatinou (sekvenční léčba; n = 410) nebo ihned od počátku kombinací capecitabinu a irinotecanu a v případě selhání capecitabinem a oxaliplatinou (n = 410). Během studie 675 (84 %) pacientů zemřelo (336 v první a 339 ve druhé skupině). Medián přežití činil 16,3 měsíce v případě sekvenční léčby a 17,4 měsíce u léčby kombinační (p = 0,33). Kombinační léčba tak v této studii nepřinesla očekávaný prospěch pro pacienty v porovnání s léčbou sekvenční.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky