Docetaxel v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V recentní studii byla sledována účinnost a bezpečnost podávání docetaxelu v dávkách 100 mg/m2 každé 3 týdny jakožto léčba druhé volby u metastazujícího karcinomu prsu. Na léčbu pozitivně zareagovalo 35 % pacientek z 94, u kterých selhala předchozí léčba, přičemž jejich medián přežití dosáhl 12 měsíců. Pacientky s viscerálními metastázami pozitivně zareagovaly ve 36 % a pacientky s minimálně třemi postiženými orgány ve 33 %. Navíc bylo zjištěno, že třídenní premedikace methylprednisolonem v dávce 32 mg 2x denně a cetirizinem 10 mg 12 a 3 hodiny před podáním docetaxelu výrazně snižuje jeho toxicitu (především retenci tekutin).

V recentní studii byla sledována účinnost a bezpečnost podávání docetaxelu v dávkách 100 mg/m2 každé 3 týdny jakožto léčba druhé volby u metastazujícího karcinomu prsu. Na léčbu pozitivně zareagovalo 35 % pacientek z 94, u kterých selhala předchozí léčba, přičemž jejich medián přežití dosáhl 12 měsíců. Pacientky s viscerálními metastázami pozitivně zareagovaly ve 36 % a pacientky s minimálně třemi postiženými orgány ve 33 %. Navíc bylo zjištěno, že třídenní premedikace methylprednisolonem v dávce 32 mg 2x denně a cetirizinem 10 mg 12 a 3 hodiny před podáním docetaxelu výrazně snižuje jeho toxicitu (především retenci tekutin).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky