Léčba karcinomu prsu – výsledky studie GETN(A)-1

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trastuzumab se v posledních letech pomalu stal standardem v léčbě karcinomu prsu pozitivního na receptory pro epidermální růstový faktor 2 (HER-2). Jeho neoadjuvantní podání společně s docetaxelem a carboplatinou u karcinomu prsu ve II./III. stadiu pozitivního na HER-2 nově ukazuje velice slibné výsledky, provázené i poměrně dobrou snášenlivostí. Kompletní či alespoň částečné klinické odpovědi bylo během šesti cyklů terapie (trastuzumab v dávce 4 mg/kg v den 1 a dále 2 mg/kg/týden v kombinaci s docetaxelem a carboplatinou) dosaženo u 95 % léčených žen a šetrnější chirurgický výkon mohl být proveden u plných 64 % (45 ze 70) pacientek.

Trastuzumab se v posledních letech pomalu stal standardem v léčbě karcinomu prsu pozitivního na receptory pro epidermální růstový faktor 2 (HER-2). Jeho neoadjuvantní podání společně s docetaxelem a carboplatinou u karcinomu prsu ve II./III. stadiu pozitivního na HER-2 nově ukazuje velice slibné výsledky, provázené i poměrně dobrou snášenlivostí. Kompletní či alespoň částečné klinické odpovědi bylo během šesti cyklů terapie (trastuzumab v dávce 4 mg/kg v den 1 a dále 2 mg/kg/týden v kombinaci s docetaxelem a carboplatinou) dosaženo u 95 % léčených žen a šetrnější chirurgický výkon mohl být proveden u plných 64 % (45 ze 70) pacientek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky