Účinnost bivalentní vakcíny proti HPV 16 a 18

Číslo: 4 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Třetí fáze klinického testování bivalentní vakcíny proti lidským papilomavirům typu 16 a 18 přináší zajímavé výsledky. Do hodnocení bylo zapojeno na 18 644 žen ve věku 15–25 let, kterým byla podána vakcína proti HPV nebo hepatitis A, a to v měsících 0, 1 a 6. Průměrná délka sledování byla 15 měsíců. Hodnocena byla cytologie krčku děložního (cervikální intraepiteliální neoplazie, CIN2+) a dále přítomnost 14 onkogenních HPV pomocí PCR. Za dobu trvání studie se vyskytly dva případy CIN2+ asociované s HPV 16 či 18 ve skupině pacientek vakcinovaných anti-HPV a 21 případů ve skupině kontrolní. Z těchto 23 případů byla u 14 (včetně obou případů z anti-HPV léčené skupiny) zjištěna přítomnost dalších onkogenních HPV. Účinnost vakcíny proti CIN2+ obsahující HPV16/18 DNA dosáhla hodnoty 90,4 %, a je tedy možné ji doporučit pro prevenci karcinomu děložního čípku.

Třetí fáze klinického testování bivalentní vakcíny proti lidským papilomavirům typu 16 a 18 přináší zajímavé výsledky. Do hodnocení bylo zapojeno na 18 644 žen ve věku 15–25 let, kterým byla podána vakcína proti HPV nebo hepatitis A, a to v měsících 0, 1 a 6. Průměrná délka sledování byla 15 měsíců. Hodnocena byla cytologie krčku děložního (cervikální intraepiteliální neoplazie, CIN2+) a dále přítomnost 14 onkogenních HPV pomocí PCR. Za dobu trvání studie se vyskytly dva případy CIN2+ asociované s HPV 16 či 18 ve skupině pacientek vakcinovaných anti-HPV a 21 případů ve skupině kontrolní. Z těchto 23 případů byla u 14 (včetně obou případů z anti-HPV léčené skupiny) zjištěna přítomnost dalších onkogenních HPV. Účinnost vakcíny proti CIN2+ obsahující HPV16/18 DNA dosáhla hodnoty 90,4 %, a je tedy možné ji doporučit pro prevenci karcinomu děložního čípku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky