Některé nové poznatky v léčbě osteoporózy

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.
Autoři - působiště: Osteocentrum, FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Osteoporóza patří mezi závažné civilizační choroby s velkým dopadem medicínským, ale i ekonomickým. Terapie osteoporózy představuje navíc velmi významný zájem farmaceutických firem, protože jde o chorobu s masovým výskytem a dlouhodobou, obvykle mnohaletou terapií. I přes dobré spektrum léků, většinou s antiresorpčním působením, neustává zájem o vývoj nových lékových přípravků s lepším účinkem a menšími vedlejšími nežádoucími účinky. I u tzv. „starých“ lékových skupin se objevují nové a někdy i překvapující poznatky v objasnění jejich účinků. Postupné objasňování patobiochemických a patofyziologických dějů v kosti je proto sledováno s mimořádným zájmem – většina nových lékových skupin míří právě na postupně objasňované regulační a transdukční děje na buněčné a subcelulární úrovni.

Osteoporóza patří mezi závažné civilizační choroby s velkým dopadem medicínským, ale i ekonomickým. Terapie osteoporózy představuje navíc velmi významný zájem farmaceutických firem, protože jde o chorobu s masovým výskytem a dlouhodobou, obvykle mnohaletou terapií. I přes dobré spektrum léků, většinou s antiresorpčním působením, neustává zájem o vývoj nových lékových přípravků s lepším účinkem a menšími vedlejšími nežádoucími účinky. I u tzv. „starých“ lékových skupin se objevují nové a někdy i překvapující poznatky v objasnění jejich účinků. Postupné objasňování patobiochemických a patofyziologických dějů v kosti je proto sledováno s mimořádným zájmem – většina nových lékových skupin míří právě na postupně objasňované regulační a transdukční děje na buněčné a subcelulární úrovni.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky