Možnosti podávání bisfosfonátů u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Luděk Pour
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika FN a LF MÚ, Brno

Souhrn

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění, které je charakterizováno klonální proliferací plazmatických buněk, jejich akumulací v kostní dřeni a obyčejně i produkcí paraproteinu těmito buňkami. Incidence se v České republice pohybuje okolo 4 na 100 tisíc obyvatel. Nové léčebné modality v terapii mnohočetného myelomu začaly v devadesátých letech zavedením autologní transplantace kostní dřeně a pokračují zavedením nových léků, thalidomidu, bortezomibu a lenalidomidu. Tím se zásadně mění účinnost protimyelomové léčby a výrazně se tak prodlužuje nejen celkové přežití, ale zavedením těchto léků do primoléčby se zvyšuje i procento léčebných odpovědí, a tak dochází k prodloužení doby do relapsu, tedy pro pacienta prodloužení doby, kdy není potřeba žádná aktivní protinádorová léčba.

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění, které je charakterizováno klonální proliferací plazmatických buněk, jejich akumulací v kostní dřeni a obyčejně i produkcí paraproteinu těmito buňkami. Incidence se v České republice pohybuje okolo 4 na 100 tisíc obyvatel. Nové léčebné modality v terapii mnohočetného myelomu začaly v devadesátých letech zavedením autologní transplantace kostní dřeně a pokračují zavedením nových léků, thalidomidu, bortezomibu a lenalidomidu. Tím se zásadně mění účinnost protimyelomové léčby a výrazně se tak prodlužuje nejen celkové přežití, ale zavedením těchto léků do primoléčby se zvyšuje i procento léčebných odpovědí, a tak dochází k prodloužení doby do relapsu, tedy pro pacienta prodloužení doby, kdy není potřeba žádná aktivní protinádorová léčba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky