Možnosti podávání bisfosfonátů u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Luděk Pour
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika FN a LF MÚ, Brno

Souhrn

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění, které je charakterizováno klonální proliferací plazmatických buněk, jejich akumulací v kostní dřeni a obyčejně i produkcí paraproteinu těmito buňkami. Incidence se v České republice pohybuje okolo 4 na 100 tisíc obyvatel. Nové léčebné modality v terapii mnohočetného myelomu začaly v devadesátých letech zavedením autologní transplantace kostní dřeně a pokračují zavedením nových léků, thalidomidu, bortezomibu a lenalidomidu. Tím se zásadně mění účinnost protimyelomové léčby a výrazně se tak prodlužuje nejen celkové přežití, ale zavedením těchto léků do primoléčby se zvyšuje i procento léčebných odpovědí, a tak dochází k prodloužení doby do relapsu, tedy pro pacienta prodloužení doby, kdy není potřeba žádná aktivní protinádorová léčba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky