Léčba růstovým hormonem v dětském věku

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Renata Pomahačová
Autoři - působiště: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Růstový hormon (RH) je peptidový hormon secernovaný v somatotropních buňkách adenohypofýzy. Jeho produkce je řízena souhrou dvou hypothalamických hormonů: GHRH (růstový hormon uvolňující hormon) a somatostatinu. Na periferii ovlivňuje produkci humorálního faktoru IGF-1 (inzulinu podobný růstový faktor 1), který na růstové ploténce dlouhých kostí stimuluje proliferaci osteoblastů a chondroblastů, a tím růst kosti do délky. Vedle působení na růst má řadu metabolických účinků: proteoanabolický účinek, vliv na metabolismus sacharidů (hyperglykemizující účinek) a tuků (lipolytický účinek), vliv na distribuci tělesného tuku a na kostní denzitu. Jeho deficit se proto u dítěte projeví jak růstovou poruchou, tak metabolickými změnami.

Růstový hormon (RH) je peptidový hormon secernovaný v somatotropních buňkách adenohypofýzy. Jeho produkce je řízena souhrou dvou hypothalamických hormonů: GHRH (růstový hormon uvolňující hormon) a somatostatinu. Na periferii ovlivňuje produkci humorálního faktoru IGF-1 (inzulinu podobný růstový faktor 1), který na růstové ploténce dlouhých kostí stimuluje proliferaci osteoblastů a chondroblastů, a tím růst kosti do délky. Vedle působení na růst má řadu metabolických účinků: proteoanabolický účinek, vliv na metabolismus sacharidů (hyperglykemizující účinek) a tuků (lipolytický účinek), vliv na distribuci tělesného tuku a na kostní denzitu. Jeho deficit se proto u dítěte projeví jak růstovou poruchou, tak metabolickými změnami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky