Současné možnosti léčby karcinomu ovaria

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Helena Robová
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

Souhrn

Incidence ovariálních zhoubných nádorů v naší republice v současné době zatím stoupá – v roce 2004 dosahovala 24,2 případů na 100 000 žen (obrázek 1). V zemích západní Evropy, kde se masivně používá hormonální antikoncepce déle než 20 let, začíná incidence těchto malignit klesat. V České republice můžeme předpokládat pokles přibližně za 10 let. Mortalita je i přes sestupný trend (za posledních 10 let poklesla cca o 10 %) stále vysoká, zejména proto, že většinu ovariálních nádorů (75–80 %) diagnostikujeme v pokročilých stadiích (III a IV). Ovariální nádory jsou z gynekologických nádorů nejčastější příčinou smrti (v absolutních číslech). Pro klinickou potřebu rozdělujeme ovariální nádory do dvou skupin: epiteliální a neepiteliální. Hlavní skupinou jsou epiteliální zhoubné nádory (karcinomy), které tvoří přibližně 90 %. Věkovou distribuci ukazuje obrázek 2. Průměrný věk v obou skupinách nemocných s ovariálními zhoubnými nádory se značně liší, ve skupině s epiteliálními zhoubnými nádory je průměrný věk v době diagnózy 57 let, ve skupině s neepiteliálními nádory 33 let.

Incidence ovariálních zhoubných nádorů v naší republice v současné době zatím stoupá – v roce 2004 dosahovala 24,2 případů na 100 000 žen (obrázek 1). V zemích západní Evropy, kde se masivně používá hormonální antikoncepce déle než 20 let, začíná incidence těchto malignit klesat. V České republice můžeme předpokládat pokles přibližně za 10 let. Mortalita je i přes sestupný trend (za posledních 10 let poklesla cca o 10 %) stále vysoká, zejména proto, že většinu ovariálních nádorů (75–80 %) diagnostikujeme v pokročilých stadiích (III a IV). Ovariální nádory jsou z gynekologických nádorů nejčastější příčinou smrti (v absolutních číslech). Pro klinickou potřebu rozdělujeme ovariální nádory do dvou skupin: epiteliální a neepiteliální. Hlavní skupinou jsou epiteliální zhoubné nádory (karcinomy), které tvoří přibližně 90 %. Věkovou distribuci ukazuje obrázek 2. Průměrný věk v obou skupinách nemocných s ovariálními zhoubnými nádory se značně liší, ve skupině s epiteliálními zhoubnými nádory je průměrný věk v době diagnózy 57 let, ve skupině s neepiteliálními nádory 33 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky