Ibandronát 1x měsíčně vs alendronát 1x týdně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie MOTION

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Studie MOTION (Monthly Oral Therapy with Ibandronate for Osteoporosis iNtervention) je randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, mezinárodní studie fáze IIIb klinického zkoušení, která měla za úkol prokázat non-inferioritu léčby ibandronátem v dávce 150 mg 1x měsíčně ve srovnání s léčbou alendronátem 70 mg 1x týdně po dobu 12 měsíců v účinku na změny denzity kostního minerálu (bone mineral density – BMD) v oblastech bederní páteře a kyčle u pacientek s diagnózou postmenopauzální osteoporózy.

Studie MOTION (Monthly Oral Therapy with Ibandronate for Osteoporosis iNtervention) je randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, mezinárodní studie fáze IIIb klinického zkoušení, která měla za úkol prokázat non-inferioritu léčby ibandronátem v dávce 150 mg 1x měsíčně ve srovnání s léčbou alendronátem 70 mg 1x týdně po dobu 12 měsíců v účinku na změny denzity kostního minerálu (bone mineral density – BMD) v oblastech bederní páteře a kyčle u pacientek s diagnózou postmenopauzální osteoporózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky