Bezpečnost pegaptanibu při jednoletém podávání

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

S věkem se zvyšující incidence makulární degenerace je ve vyspělých zemích vedoucí příčinou vzniku ireverzibilní slepoty. Ačkoliv se v patogenezi tohoto onemocnění uplatňuje řada faktorů, nejdůležitějším patogenetickým faktorem působícím pokles vizu zůstává choroidální neovaskularizace, na jejímž rozvoji se významnou měrou podílí vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF). S inhibiční schopností působit na tento faktor byla vyvinuta látka pegaptanib, což je pegylovaný (asociovaný s polyethylenglykolem), chemickou syntézou připravený oligonukleotid, pro který je charakteristická téměř zanedbatelná imunogenicita.

S věkem se zvyšující incidence makulární degenerace je ve vyspělých zemích vedoucí příčinou vzniku ireverzibilní slepoty. Ačkoliv se v patogenezi tohoto onemocnění uplatňuje řada faktorů, nejdůležitějším patogenetickým faktorem působícím pokles vizu zůstává choroidální neovaskularizace, na jejímž rozvoji se významnou měrou podílí vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF). S inhibiční schopností působit na tento faktor byla vyvinuta látka pegaptanib, což je pegylovaný (asociovaný s polyethylenglykolem), chemickou syntézou připravený oligonukleotid, pro který je charakteristická téměř zanedbatelná imunogenicita.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky