Vliv fixní kombinace perindoprilu a indapamidu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u diabetiků 2. typu – studie ADVANCE

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevence vaskulárních komplikací diabetu 2. typu představuje jednu z nejdůležitějších priorit v každodenní péči o pacienty s tímto onemocněním. Při stávajícím tempu nárůstu počtu diabetiků se odhaduje, že v roce 2030 bude na světě žít až 350 milionů diabetiků. Velká část z nich však s největší pravděpodobností nezemře na chorobu jako takovou, ale velice pravděpodobně na komplikace s ní spojené, zejména pak na komplikace vaskulární. Z dosavadních klinických studií je patrné, že řada látek ze skupiny antihypertenziv je schopna riziko nejenom ischemické choroby srdeční, ale i cévní mozkové příhody podstatně snížit. Je rovněž známá skutečnost, která poukazuje na lepší prognózu (nižší výskyt makrovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací, včetně např. retinopatie) nemocných při intenzivnějším snížení krevního tlaku. Látky ovlivňující renin- -angiotenzinový systém (inhibitory ACE a sartany) navíc inhibicí mesangiální proliferace omezují rozvoj diabetické nefropatie.

Prevence vaskulárních komplikací diabetu 2. typu představuje jednu z nejdůležitějších priorit v každodenní péči o pacienty s tímto onemocněním. Při stávajícím tempu nárůstu počtu diabetiků se odhaduje, že v roce 2030 bude na světě žít až 350 milionů diabetiků. Velká část z nich však s největší pravděpodobností nezemře na chorobu jako takovou, ale velice pravděpodobně na komplikace s ní spojené, zejména pak na komplikace vaskulární. Z dosavadních klinických studií je patrné, že řada látek ze skupiny antihypertenziv je schopna riziko nejenom ischemické choroby srdeční, ale i cévní mozkové příhody podstatně snížit. Je rovněž známá skutečnost, která poukazuje na lepší prognózu (nižší výskyt makrovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací, včetně např. retinopatie) nemocných při intenzivnějším snížení krevního tlaku. Látky ovlivňující renin- -angiotenzinový systém (inhibitory ACE a sartany) navíc inhibicí mesangiální proliferace omezují rozvoj diabetické nefropatie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky