Souvislost mezi změnami kostní denzity a snížením rizika zlomenin u pacientek léčených stroncium ranelátem

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Osteoporóza je onemocnění charakterizované snížením kvantity a degradací kvality kosti, což vede k větší křehkosti kostí a vyššímu sklonu ke zlomeninám. Epidemiologické studie, které sledují výskyt fraktur, jednoznačně ukazují, že u pacientů se sníženou kostní denzitou je zvýšené riziko kostní zlomeniny, a randomizované kontrolované klinické studie zase ukázaly, že farmakologická léčba zvyšující kostní denzitu riziko zlomenin snižuje.

Osteoporóza je onemocnění charakterizované snížením kvantity a degradací kvality kosti, což vede k větší křehkosti kostí a vyššímu sklonu ke zlomeninám. Epidemiologické studie, které sledují výskyt fraktur, jednoznačně ukazují, že u pacientů se sníženou kostní denzitou je zvýšené riziko kostní zlomeniny, a randomizované kontrolované klinické studie zase ukázaly, že farmakologická léčba zvyšující kostní denzitu riziko zlomenin snižuje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky