Dlouhodobá topická léčba tacrolimem u dospělých s atopickou dermatitidou

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Atopická dermatitida je onemocnění, které často vyžaduje dlouhodobou léčbu. V jednoleté, multicentrické studii bez komparátoru byla sledována účinnost a bezpečnost 0,1% tacrolimu aplikovaného dospělým pacientům s atopickou dermatitidou. Pacientům (n = 672) byla aplikována tenká vrstva 0,1% tacrolimu 2x denně po dobu 3 týdnů na všechna zasažená místa, po 3 týdnech probíhala aplikace pouze 1x denně. Klinické zlepšení začalo být zřejmé po 2 týdnech léčby a ve 3. měsíci zaznamenalo 65,5 % pacientů stupeň čištění jako výborný či významně zlepšený. Nejčastějším nežádoucím účinkem spojovaným s léčbou bylo pálení kůže (31,7 %), pruritus (11,3 %) a follikulitis (6,4 %). Dlouhodobá léčba 0,1% tacrolimem po dobu 24 měsíců se v této studii prokázala jako účinná a bezpečná u dospělých s atopickou dermatitidou.

Atopická dermatitida je onemocnění, které často vyžaduje dlouhodobou léčbu. V jednoleté, multicentrické studii bez komparátoru byla sledována účinnost a bezpečnost 0,1% tacrolimu aplikovaného dospělým pacientům s atopickou dermatitidou. Pacientům (n = 672) byla aplikována tenká vrstva 0,1% tacrolimu 2x denně po dobu 3 týdnů na všechna zasažená místa, po 3 týdnech probíhala aplikace pouze 1x denně. Klinické zlepšení začalo být zřejmé po 2 týdnech léčby a ve 3. měsíci zaznamenalo 65,5 % pacientů stupeň čištění jako výborný či významně zlepšený. Nejčastějším nežádoucím účinkem spojovaným s léčbou bylo pálení kůže (31,7 %), pruritus (11,3 %) a follikulitis (6,4 %). Dlouhodobá léčba 0,1% tacrolimem po dobu 24 měsíců se v této studii prokázala jako účinná a bezpečná u dospělých s atopickou dermatitidou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky