Účinnost pegaptanibu v inovativním uspořádání studie sledujícím chorobu modifikující účinek

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Jelikož výsledky jakékoliv preklinické i klinické studie mohou být výrazně zkresleny při nevhodném výběru probandů, byl zaveden randomizovaný, tedy náhodný výběr, respektive rozdělení účastníků studie do jednotlivých experimentálních skupin. U randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) bývá jako nevýhoda velmi často zmiňováno odstoupení pacientů od studie během jejího trvání, což může více či méně ovlivnit rovnoměrné rozložení probandů mezi skupinami a následně pak může být komplikovanější přesnější určení účinnosti léčiva.

Jelikož výsledky jakékoliv preklinické i klinické studie mohou být výrazně zkresleny při nevhodném výběru probandů, byl zaveden randomizovaný, tedy náhodný výběr, respektive rozdělení účastníků studie do jednotlivých experimentálních skupin. U randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) bývá jako nevýhoda velmi často zmiňováno odstoupení pacientů od studie během jejího trvání, což může více či méně ovlivnit rovnoměrné rozložení probandů mezi skupinami a následně pak může být komplikovanější přesnější určení účinnosti léčiva.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky