Krátkodobá HRT a kostní denzita

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Vliv krátkodobého podávání hormonální substituční léčby byl předmětem prospektivní klinické studie, ve které bylo ženám ve věku 50–54 let (n = 587) podáváno placebo, krátkodobě HRT (2–4 roky) či HRT dlouhodobě (9 let). U žen bez HRT došlo v devítiletém horizontu k výraznému poklesu denzity kostní hmoty (p < 0,0001), zatímco dlouhodobě podávaná HRT vedla k jejímu výraznému zvýšení (p < 0,0001). Podobně i u žen krátkodobě užívajících HRT bylo zřejmé zachování BMD srovnatelné se stavem před léčbou a zároveň vyšší oproti placebu. Krátkodobé podání HRT tak má zřejmý dlouhodobý účinek s ohledem na architekturu kosti.

Vliv krátkodobého podávání hormonální substituční léčby byl předmětem prospektivní klinické studie, ve které bylo ženám ve věku 50–54 let (n = 587) podáváno placebo, krátkodobě HRT (2–4 roky) či HRT dlouhodobě (9 let). U žen bez HRT došlo v devítiletém horizontu k výraznému poklesu denzity kostní hmoty (p < 0,0001), zatímco dlouhodobě podávaná HRT vedla k jejímu výraznému zvýšení (p < 0,0001). Podobně i u žen krátkodobě užívajících HRT bylo zřejmé zachování BMD srovnatelné se stavem před léčbou a zároveň vyšší oproti placebu. Krátkodobé podání HRT tak má zřejmý dlouhodobý účinek s ohledem na architekturu kosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky