Vliv kombinace drospirenonu a estradiolu na krevní tlak a kalemii

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Drospirenon je analog spironolactonu s antagonistickou aktivitou vůči aldosteronu, avšak jeho účinek je využíván především v kombinaci s estradiolem jako hormonální substituční léčba (DRSP/E2). Tato kombinace snižuje hodnotu krevního tlaku, a to v případě monoterapie či v kombinaci se sartany nebo inhibitory ACE. V prezentované 4týdenní studii byl hodnocen účinek DRSP/E2 v kombinaci s hydrochlorothiazidem (HCTZ) v denní dávce 25 mg u žen v postmenopauze (n = 36). Průměrné hodnoty systolického i diastolického krevního tlaku během léčby oproti placebu výrazně poklesly (o 7,2 a o 4,5 mm Hg). Podávání DRSP/E2 současně významně snižovalo ztráty draslíku vyvolané podáváním HCTZ.

Drospirenon je analog spironolactonu s antagonistickou aktivitou vůči aldosteronu, avšak jeho účinek je využíván především v kombinaci s estradiolem jako hormonální substituční léčba (DRSP/E2). Tato kombinace snižuje hodnotu krevního tlaku, a to v případě monoterapie či v kombinaci se sartany nebo inhibitory ACE. V prezentované 4týdenní studii byl hodnocen účinek DRSP/E2 v kombinaci s hydrochlorothiazidem (HCTZ) v denní dávce 25 mg u žen v postmenopauze (n = 36). Průměrné hodnoty systolického i diastolického krevního tlaku během léčby oproti placebu výrazně poklesly (o 7,2 a o 4,5 mm Hg). Podávání DRSP/E2 současně významně snižovalo ztráty draslíku vyvolané podáváním HCTZ.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky