Léčba nových lézí způsobených neovaskulární, věkem podmíněnou makulární degenerací pegaptanibem

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Role vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF) jako hlavního angiogenního stimulu při vzniku a rozvoji věkem podmíněné makulární degenerace je dobře známá a objasněná. Léčba choroidální neovaskularizace (CNV) a vaskulární permeability související s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) je zaměřena na blokování VEGF monoklonálními protilátkami a RNA aptamery.

Role vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF) jako hlavního angiogenního stimulu při vzniku a rozvoji věkem podmíněné makulární degenerace je dobře známá a objasněná. Léčba choroidální neovaskularizace (CNV) a vaskulární permeability související s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) je zaměřena na blokování VEGF monoklonálními protilátkami a RNA aptamery.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky