Solifenacin a tolterodin ER – studie STAR

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Cílem prospektivní 12týdenní studie STAR bylo porovnat účinnost solifenacinu v denní dávce 5 mg a tolterodinu ER 4 mg u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem. Ve 4. týdnu léčby bylo zřejmé zlepšení symptomů OAB zahrnujících urgence, frekvenci, inkontinenci a nykturii, významnější u pacientů léčených solifenacinem (v případě inkontinence byl zjištěný rozdíl dokonce statisticky významný – p = 0,02, čemuž odpovídala i nižší spotřeba podložek: –1,21 vs –0,8; p = 0,01). Zjištěný rozdíl mezi oběma látkami setrval až do konce 12. týdne, kdy byla studie ukončena. Léčba oběma léčivy byla velmi dobře snášena.

Cílem prospektivní 12týdenní studie STAR bylo porovnat účinnost solifenacinu v denní dávce 5 mg a tolterodinu ER 4 mg u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem. Ve 4. týdnu léčby bylo zřejmé zlepšení symptomů OAB zahrnujících urgence, frekvenci, inkontinenci a nykturii, významnější u pacientů léčených solifenacinem (v případě inkontinence byl zjištěný rozdíl dokonce statisticky významný – p = 0,02, čemuž odpovídala i nižší spotřeba podložek: –1,21 vs –0,8; p = 0,01). Zjištěný rozdíl mezi oběma látkami setrval až do konce 12. týdne, kdy byla studie ukončena. Léčba oběma léčivy byla velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky