Darifenacin v léčbě OAB seniorů

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Výskyt OAB je přímo úměrný věku pacientů. U seniorů s příznaky OAB (n = 400) byla po dobu 12 týdnů sledována účinnost spasmolyticky působícího darifenacinu v denní dávce 7,5 mg po dobu prvních dvou týdnů s následným navýšením na dvojnásobek. Oproti placebem kontrolované skupině vedla aplikace darifenacinu ke snížení počtu urgencí oproti stavu před léčbou o 88,6 %; u placeba o 77,9 % (p < 0,05). Podobně došlo i ke snížení počtu mikcí – o 25,3 % vs 18,5 % (p < 0,01). I přes výskyt nežádoucích účinků (především zácpa a sucho v ústech) se u darifenacinem léčených pacientů výrazně zvýšila kvalita jejich života, QoL (p < 0,001).

Výskyt OAB je přímo úměrný věku pacientů. U seniorů s příznaky OAB (n = 400) byla po dobu 12 týdnů sledována účinnost spasmolyticky působícího darifenacinu v denní dávce 7,5 mg po dobu prvních dvou týdnů s následným navýšením na dvojnásobek. Oproti placebem kontrolované skupině vedla aplikace darifenacinu ke snížení počtu urgencí oproti stavu před léčbou o 88,6 %; u placeba o 77,9 % (p < 0,05). Podobně došlo i ke snížení počtu mikcí – o 25,3 % vs 18,5 % (p < 0,01). I přes výskyt nežádoucích účinků (především zácpa a sucho v ústech) se u darifenacinem léčených pacientů výrazně zvýšila kvalita jejich života, QoL (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky