Nákladová efektivita topického tacrolimu ve srovnání se standardní léčbou u pacientů se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje dospělé i děti. Jedná se o onemocnění, které vážně ovlivňuje zdravotní stav i kvalitu života nemocných, včetně vnímání sama sebe a sociálních vazeb (rodina, přátelé, kolegové). Prevalence tohoto onemocnění se v západních zemích pohybuje mezi 15 a 20 % a toto onemocnění má velký dopad jak na zdravotnické náklady, tak na sociální výdaje. Standardní léčba atopické dermatitidy zahrnuje aplikaci emoliencií a topických kortikosteroidů. Tacrolimus ve formě masti je indikován k léčbě atopické dermatitidy a prokázal statisticky významný účinek v léčbě středně těžké a těžké atopické dermatitidy jak u dospělých, tak u dětí. Autoři studie sestavili farmakoekonomický model, aby mohli analyzovat, zda je léčba tacrolimem ve formě masti nákladově efektivní variantou pro léčbu těchto pacientů.

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje dospělé i děti. Jedná se o onemocnění, které vážně ovlivňuje zdravotní stav i kvalitu života nemocných, včetně vnímání sama sebe a sociálních vazeb (rodina, přátelé, kolegové). Prevalence tohoto onemocnění se v západních zemích pohybuje mezi 15 a 20 % a toto onemocnění má velký dopad jak na zdravotnické náklady, tak na sociální výdaje. Standardní léčba atopické dermatitidy zahrnuje aplikaci emoliencií a topických kortikosteroidů. Tacrolimus ve formě masti je indikován k léčbě atopické dermatitidy a prokázal statisticky významný účinek v léčbě středně těžké a těžké atopické dermatitidy jak u dospělých, tak u dětí. Autoři studie sestavili farmakoekonomický model, aby mohli analyzovat, zda je léčba tacrolimem ve formě masti nákladově efektivní variantou pro léčbu těchto pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky