Vliv raloxifenu vs HRT na BMD u žen v postmenopauze

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Gynekologie

Souhrn

S cílem porovnat vliv selektivního modulátoru estrogenových receptorů, raloxifenu, a nízkých dávek hormonální substituční léčby, HRT, na stav kostní tkáně u žen v období postmenopauzy byla provedena prospektivní klinická studie (n = 42), ve které byl ženám denně podáván buď raloxifen 60 mg, nebo estradiol 1 mg v kombinaci s norethisteron acetátem 0,5 mg po dobu 1 roku (zároveň všechny ženy užívaly vápník 600 mg/den a vitamin D 400 IU/den). S odstupem 12 měsíců došlo v obou skupinách k významnému nárůstu BMD oproti stavu před léčbou, avšak větší nárůst (bez dosažení signifikance) byl patrný u žen užívajících HRT. Statisticky významnější však byl především pokles sérových markerů odbourávání kosti, zejména C-terminálního fragmentu kolagenu I či osteokalcinu (p < 0,01).

S cílem porovnat vliv selektivního modulátoru estrogenových receptorů, raloxifenu, a nízkých dávek hormonální substituční léčby, HRT, na stav kostní tkáně u žen v období postmenopauzy byla provedena prospektivní klinická studie (n = 42), ve které byl ženám denně podáván buď raloxifen 60 mg, nebo estradiol 1 mg v kombinaci s norethisteron acetátem 0,5 mg po dobu 1 roku (zároveň všechny ženy užívaly vápník 600 mg/den a vitamin D 400 IU/den). S odstupem 12 měsíců došlo v obou skupinách k významnému nárůstu BMD oproti stavu před léčbou, avšak větší nárůst (bez dosažení signifikance) byl patrný u žen užívajících HRT. Statisticky významnější však byl především pokles sérových markerů odbourávání kosti, zejména C-terminálního fragmentu kolagenu I či osteokalcinu (p < 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky