Zkřížená ochrana kvadrivalentní vakcíny proti onkogenním typům HPV – první analýza

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Zkřížená ochrana (cross-protection) znamená, že vakcína vytvořená pro prevenci určitých typů HPV (6, 11, 16, 18) může mít vliv i na další HPV typy, těmto podobné (stejná skupina). Zkřížená protektivita je možná díky podstatným podobnostem mezi L1 proteiny příslušných HPV typů. Zkříženou protektivitu lze hodnotit pouze prokázáním klinické účinnosti (výskytem lézí, virové perzistence) u typů HPV neobsažených ve vakcíně. Byla provedena sdružená analýza studií FUTURE I a II, které sledovaly účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV, proti cervikálním intraepiteliálním neoplaziím (CIN) a adenokarcinomu in situ (AIS). Vakcína podaná 16–26letým HPV negativním ženám prokázala díky zkřížené ochraně následující účinnost: 38% snížení výskytu CIN 2/3 a AIS způsobovaných 10 HPV typy (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59). Těchto 10 HPV typů zodpovídá za asi 20 % případů cervikálního karcinomu.

Zkřížená ochrana (cross-protection) znamená, že vakcína vytvořená pro prevenci určitých typů HPV (6, 11, 16, 18) může mít vliv i na další HPV typy, těmto podobné (stejná skupina). Zkřížená protektivita je možná díky podstatným podobnostem mezi L1 proteiny příslušných HPV typů. Zkříženou protektivitu lze hodnotit pouze prokázáním klinické účinnosti (výskytem lézí, virové perzistence) u typů HPV neobsažených ve vakcíně. Byla provedena sdružená analýza studií FUTURE I a II, které sledovaly účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV, proti cervikálním intraepiteliálním neoplaziím (CIN) a adenokarcinomu in situ (AIS). Vakcína podaná 16–26letým HPV negativním ženám prokázala díky zkřížené ochraně následující účinnost: 38% snížení výskytu CIN 2/3 a AIS způsobovaných 10 HPV typy (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59). Těchto 10 HPV typů zodpovídá za asi 20 % případů cervikálního karcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky