Bezpečnost a účinnost denosumabu u karcinomu prsu metastazujícího do kostí

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Denosumab je humánní monoklonální protilátka namířená proti receptorům aktivujícím nukleární faktor kB (RANK), které jsou důležité pro diferenciaci a proliferaci osteoklastů, a významně se tak podílejí na omezení kostní resorpce. Ženám s karcinomem prsu metastazujícím do kostí (n = 225) byl v recentně publikované klinické studii denosumab podáván ve 4týdenních intervalech podkožně v dávkách 30, 120 či 180 mg nebo ve 12týdenních intervalech v dávkách 60 či 180 mg za účelem objasnění jeho možného vlivu na kostní metabolismus. Ve 13. týdnu studie bylo možné pozorovat poměrně zřetelný pokles N-telopeptidu v moči (marker kostní resorpce) – zlepšení u 74 % léčených, přičemž léčba nebyla provázena žádnými závažnými nežádoucími účinky. Autoři studie jej tak zmiňují jako relativně vhodnou alternativu bisfosfonátům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky