Bezpečnost a účinnost denosumabu u karcinomu prsu metastazujícího do kostí

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Denosumab je humánní monoklonální protilátka namířená proti receptorům aktivujícím nukleární faktor kB (RANK), které jsou důležité pro diferenciaci a proliferaci osteoklastů, a významně se tak podílejí na omezení kostní resorpce. Ženám s karcinomem prsu metastazujícím do kostí (n = 225) byl v recentně publikované klinické studii denosumab podáván ve 4týdenních intervalech podkožně v dávkách 30, 120 či 180 mg nebo ve 12týdenních intervalech v dávkách 60 či 180 mg za účelem objasnění jeho možného vlivu na kostní metabolismus. Ve 13. týdnu studie bylo možné pozorovat poměrně zřetelný pokles N-telopeptidu v moči (marker kostní resorpce) – zlepšení u 74 % léčených, přičemž léčba nebyla provázena žádnými závažnými nežádoucími účinky. Autoři studie jej tak zmiňují jako relativně vhodnou alternativu bisfosfonátům.

Denosumab je humánní monoklonální protilátka namířená proti receptorům aktivujícím nukleární faktor kB (RANK), které jsou důležité pro diferenciaci a proliferaci osteoklastů, a významně se tak podílejí na omezení kostní resorpce. Ženám s karcinomem prsu metastazujícím do kostí (n = 225) byl v recentně publikované klinické studii denosumab podáván ve 4týdenních intervalech podkožně v dávkách 30, 120 či 180 mg nebo ve 12týdenních intervalech v dávkách 60 či 180 mg za účelem objasnění jeho možného vlivu na kostní metabolismus. Ve 13. týdnu studie bylo možné pozorovat poměrně zřetelný pokles N-telopeptidu v moči (marker kostní resorpce) – zlepšení u 74 % léčených, přičemž léčba nebyla provázena žádnými závažnými nežádoucími účinky. Autoři studie jej tak zmiňují jako relativně vhodnou alternativu bisfosfonátům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky