Tolterodin u dětí s hyperaktivitou detrusoru

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Účinnost anticholinergně působícího tolterodinu u dětí s neurogenním močovým měchýřem byla předmětem 5leté klinické studie (n = 43). Současně byla sledována i compliance k léčbě. Při analýze výsledků bylo zjištěno, že 70 % pacientů užívalo svoji léčbu pravidelně, zbývajících 30 % pouze sporadicky, čemuž odpovídala i dosažená průměrná kapacita močového měchýře – 354,7 vs 214,7 ml (p < 0,001). Analogicky se snížil i průměrný maximální tlak detrusoru, opět ve prospěch spolupracujících pacientů. Z nežádoucích účinků byly nejčastěji zmiňovány sucho v ústech a točení hlavy, které byly nejčastější příčinou vysazení léčby.

Účinnost anticholinergně působícího tolterodinu u dětí s neurogenním močovým měchýřem byla předmětem 5leté klinické studie (n = 43). Současně byla sledována i compliance k léčbě. Při analýze výsledků bylo zjištěno, že 70 % pacientů užívalo svoji léčbu pravidelně, zbývajících 30 % pouze sporadicky, čemuž odpovídala i dosažená průměrná kapacita močového měchýře – 354,7 vs 214,7 ml (p < 0,001). Analogicky se snížil i průměrný maximální tlak detrusoru, opět ve prospěch spolupracujících pacientů. Z nežádoucích účinků byly nejčastěji zmiňovány sucho v ústech a točení hlavy, které byly nejčastější příčinou vysazení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky