Kyselina zoledronová 1x ročně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie HORIZON – PFT (Pivotal Fracture Trial)

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zlomeniny (především obratlů a krčku femurů) vzniklé u žen v období postmenopauzy dlouhodobě patří k nejdůležitějším příčinám jejich neschopnosti. S tím přirozeně velice úzce koreluje výše nákladů vynaložených na poskytovanou zdravotní péči v souvislosti s osteoporózou. Jenom v USA v roce 2004 přesáhly hranici 18 miliard USD. Bisfosfonáty v současné době patří k nejběžněji používané léčbě osteoporózy. Výrazně omezují aktivitu osteoklastů, čímž zpomalují resorpci kostní tkáně a snižují tak riziko vzniku zlomenin obratlů. Bisfosfonáty risedronát a alendronát jsou však zmiňovány i v souvislosti s celkově nižším rizikem jakýchkoliv zlomenin, včetně kyčle. Nevýhodou, která provází jejich aplikaci, je však bohužel často velice nízká adherence pacientů k léčbě (po 1 roce až 50 % pacientů neužívá léčbu podle doporučení). Účinnost léčby se tak významně snižuje, a to za nepřímého nárůstu vynaložených nákladů na léčbu logicky vzniklých komplikací (zejména zlomenin). V předešlých studiích bylo zjištěno, že jediná intravenózní infuze kyseliny zoledronové výrazně omezuje proces odbourávání kosti a zvyšuje denzitu kostní hmoty, a to dokonce nejméně 12 měsíců od aplikace.

Zlomeniny (především obratlů a krčku femurů) vzniklé u žen v období postmenopauzy dlouhodobě patří k nejdůležitějším příčinám jejich neschopnosti. S tím přirozeně velice úzce koreluje výše nákladů vynaložených na poskytovanou zdravotní péči v souvislosti s osteoporózou. Jenom v USA v roce 2004 přesáhly hranici 18 miliard USD. Bisfosfonáty v současné době patří k nejběžněji používané léčbě osteoporózy. Výrazně omezují aktivitu osteoklastů, čímž zpomalují resorpci kostní tkáně a snižují tak riziko vzniku zlomenin obratlů. Bisfosfonáty risedronát a alendronát jsou však zmiňovány i v souvislosti s celkově nižším rizikem jakýchkoliv zlomenin, včetně kyčle. Nevýhodou, která provází jejich aplikaci, je však bohužel často velice nízká adherence pacientů k léčbě (po 1 roce až 50 % pacientů neužívá léčbu podle doporučení). Účinnost léčby se tak významně snižuje, a to za nepřímého nárůstu vynaložených nákladů na léčbu logicky vzniklých komplikací (zejména zlomenin). V předešlých studiích bylo zjištěno, že jediná intravenózní infuze kyseliny zoledronové výrazně omezuje proces odbourávání kosti a zvyšuje denzitu kostní hmoty, a to dokonce nejméně 12 měsíců od aplikace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky