Ibandronát v paliativní léčbě pokročilého karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

I navzdory podávání bisfosfonátů se u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu objevují kostní metastázy se svými typickými komplikacemi. Za účelem upřesnění významu aplikace ibandronátu byl těmto nemocným podáván ibandronát v denní dávce 50 mg po dobu 12 týdnů. Tato léčba vedla k výraznému poklesu intenzity bolesti kostí (OR = 0,41; p = 0,03), a to i přesto, že dosavadní léčba pamidronátem či klodronátem nepřinášela podobný účinek. Podle očekávání preferovala většina pacientů (87 %) perorální podání léčiva. Autoři uzavírají, že výsledky je třeba dále ověřit v randomizovaném uspořádání studie.

I navzdory podávání bisfosfonátů se u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu objevují kostní metastázy se svými typickými komplikacemi. Za účelem upřesnění významu aplikace ibandronátu byl těmto nemocným podáván ibandronát v denní dávce 50 mg po dobu 12 týdnů. Tato léčba vedla k výraznému poklesu intenzity bolesti kostí (OR = 0,41; p = 0,03), a to i přesto, že dosavadní léčba pamidronátem či klodronátem nepřinášela podobný účinek. Podle očekávání preferovala většina pacientů (87 %) perorální podání léčiva. Autoři uzavírají, že výsledky je třeba dále ověřit v randomizovaném uspořádání studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky