Kyselina zoledronová snižuje úmrtnost

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studii, jíž se zúčastnili pacienti se zlomeninou kyčle, jakožto poměrně významným mortalitním faktorem, byl sledován význam jednorázového podání kyseliny zoledronové (n = 2 127). Infuze kyseliny zoledronové, resp. placeba byla pacientům podána 90 dnů po operačním výkonu, přičemž všichni zároveň užívali vitamin D společně s vápníkem. Během následného dvouletého sledování se jakákoliv zlomenina objevila u 8,6 % nemocných ve skupině léčené kyselinou zoledronovou a u 13,9 % pacientů, kterým bylo podáno placebo. Rozdíl byl zřejmý s ohledem na vertebrální i mimoobratlové zlomeniny. Aplikace kyseliny zoledronové rovněž o 28 % snížila pravděpodobnost úmrtí z jakékoliv příčiny (p = 0,01). Nejčastějším nežádoucím účinkem provázejícím podání kyseliny zoledronové byla pyrexie, myalgie a bolest kostí.

V randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studii, jíž se zúčastnili pacienti se zlomeninou kyčle, jakožto poměrně významným mortalitním faktorem, byl sledován význam jednorázového podání kyseliny zoledronové (n = 2 127). Infuze kyseliny zoledronové, resp. placeba byla pacientům podána 90 dnů po operačním výkonu, přičemž všichni zároveň užívali vitamin D společně s vápníkem. Během následného dvouletého sledování se jakákoliv zlomenina objevila u 8,6 % nemocných ve skupině léčené kyselinou zoledronovou a u 13,9 % pacientů, kterým bylo podáno placebo. Rozdíl byl zřejmý s ohledem na vertebrální i mimoobratlové zlomeniny. Aplikace kyseliny zoledronové rovněž o 28 % snížila pravděpodobnost úmrtí z jakékoliv příčiny (p = 0,01). Nejčastějším nežádoucím účinkem provázejícím podání kyseliny zoledronové byla pyrexie, myalgie a bolest kostí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky