Letrozol a tamoxifen u časného karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

S cílem porovnat účinnost adjuvantního podávání letrozolu a tamoxifenu u postmenopauzálních žen s časným karcinomem prsu s ohledem na přítomnost estrogenových či progesteronových receptorů byla provedena rozsáhlá mezinárodní studie (n = 8 010), v rámci níž bylo zjištěno, že 97 % odebraných vzorků z nádorů bylo pozitivních na přítomnost estrogenových a/nebo progesteronových receptorů. Jejich přítomnost úzce korelovala s lepší prognózou, respektive s delším intervalem bez projevů onemocnění. V případě pozitivity byla zjištěna lepší responsivita k letrozolu nežli k tamoxifenu, a to bez ohledu na expresivitu progesteronových receptorů.

S cílem porovnat účinnost adjuvantního podávání letrozolu a tamoxifenu u postmenopauzálních žen s časným karcinomem prsu s ohledem na přítomnost estrogenových či progesteronových receptorů byla provedena rozsáhlá mezinárodní studie (n = 8 010), v rámci níž bylo zjištěno, že 97 % odebraných vzorků z nádorů bylo pozitivních na přítomnost estrogenových a/nebo progesteronových receptorů. Jejich přítomnost úzce korelovala s lepší prognózou, respektive s delším intervalem bez projevů onemocnění. V případě pozitivity byla zjištěna lepší responsivita k letrozolu nežli k tamoxifenu, a to bez ohledu na expresivitu progesteronových receptorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky