Nové indikace modafinilu

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Neurologie
Autoři: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Autoři - působiště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Modafinil je nový lék k podpoře/udržování bdělosti. Je registrován v mnoha zemích včetně ČR k léčení narkolepsie19,21 a je z hlediska léčení nadměrné spavosti u narkolepsie v evropských zemích lékem volby.5 V nedávné době proběhla v Evropě a ČR podobně jako před několika lety v USA registrace modafinilu v dalších dvou indikacích: – léčení spavosti při poruše spánku a bdění při směnném režimu (shift work sleep disorder – SWSD); – léčení perzistující spavosti při léčené obstrukční spánkové apnoi (OSA).

Modafinil je nový lék k podpoře/udržování bdělosti. Je registrován v mnoha zemích včetně ČR k léčení narkolepsie19,21 a je z hlediska léčení nadměrné spavosti u narkolepsie v evropských zemích lékem volby.5 V nedávné době proběhla v Evropě a ČR podobně jako před několika lety v USA registrace modafinilu v dalších dvou indikacích: – léčení spavosti při poruše spánku a bdění při směnném režimu (shift work sleep disorder – SWSD); – léčení perzistující spavosti při léčené obstrukční spánkové apnoi (OSA).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky