Budou mít statiny a bisfosfonáty společné indikace?

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Ľubica Cibičková
MUDr. Norbert Cibiček1
Autoři - působiště: II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Jak statiny, tak bisfosfonáty patří mezi hojně předepisované lékové skupiny. V praxi se nejčastěji používá osm zástupců bisfosfonátů. Klodronát, ibandronát, pamidronát a zoledronát jsou indikovány v léčbě hyperkalcemie a osteolytických kostních nádorů či metastáz; tiludronát a risedronát jsou podávány pacientům s Pagetovou chorobou a etidronát s alendronátem u postmenopauzální osteoporózy.

Jak statiny, tak bisfosfonáty patří mezi hojně předepisované lékové skupiny. V praxi se nejčastěji používá osm zástupců bisfosfonátů. Klodronát, ibandronát, pamidronát a zoledronát jsou indikovány v léčbě hyperkalcemie a osteolytických kostních nádorů či metastáz; tiludronát a risedronát jsou podávány pacientům s Pagetovou chorobou a etidronát s alendronátem u postmenopauzální osteoporózy.17 Mezi šest nejčastěji předepisovaných statinů řadíme lovastatin, simvastatin a cerivastatin, zástupce lipofilních léků; dále atorvastatin, pravastatin a fluvastatin, léky hydrofilní. Tyto léky jsou hojně rozšířeny v terapii hypercholesterolemie a v primární i sekundární prevenci aterosklerotického postižení cév. V současné době se sice obě tyto lékové skupiny používají při zcela odlišných onemocněních, v posledních letech se však ukazuje, že mají některé účinky podobné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky