Vliv stroncium ranelátu na kvalitu kostní tkáně

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Nedávné klinické studie se stroncium ranelátem potvrdily jeho schopnost snižovat výskyt zlomenin (vertebrálních i nonvertebrálních) u žen v období postmenopauzy. Mechanismus účinku, kterým se tak děje, je komplexní, resp. minimálně duální, se stimulačním působením na osteoblasty, a naopak inhibičním ovlivněním osteoklastů. In vitro zvyšuje tvorbu kosti v kultuře kostní tkáně, zvyšuje replikaci prekursorů osteoblastů a syntézu kolagenu v kultuře kostních buněk. Současně snižuje kostní resorpci snížením diferenciace a resorpční aktivity osteoklastů. Tento účinek je podpořen i výsledky studií prováděných in vivo, kdy kostní novotvorba převažuje nad kostní resorpcí. Na úrovni biochemických markerů stroncium ranelát zvyšuje hladinu kostní alkalické fosfatázy (marker kostní novotvorby) a snižuje hladinu C-telopeptidu (marker kostní resorpce).

Nedávné klinické studie se stroncium ranelátem potvrdily jeho schopnost snižovat výskyt zlomenin (vertebrálních i nonvertebrálních) u žen v období postmenopauzy. Mechanismus účinku, kterým se tak děje, je komplexní, resp. minimálně duální, se stimulačním působením na osteoblasty, a naopak inhibičním ovlivněním osteoklastů. In vitro zvyšuje tvorbu kosti v kultuře kostní tkáně, zvyšuje replikaci prekursorů osteoblastů a syntézu kolagenu v kultuře kostních buněk. Současně snižuje kostní resorpci snížením diferenciace a resorpční aktivity osteoklastů. Tento účinek je podpořen i výsledky studií prováděných in vivo, kdy kostní novotvorba převažuje nad kostní resorpcí. Na úrovni biochemických markerů stroncium ranelát zvyšuje hladinu kostní alkalické fosfatázy (marker kostní novotvorby) a snižuje hladinu C-telopeptidu (marker kostní resorpce).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky