Léčba interferonem-β1b zpomaluje progresi roztroušené sklerózy

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Ve dvou před nedávnem publikovaných, multicentrických klinických studiích (CHAMPS a ETOMS) byl prokázán pozitivní terapeutický účinek 1x týdně podávaného interferonu-β1a ve vztahu k progresi do klinicky manifestní sclerosis multiplex u pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS). V jiné klinické studii bylo rovněž poukázáno na do jisté míry srovnatelný léčebný účinek intravenózně podané infuze imunoglobulinu. Interferon-β1b je rekombinantní deglykosylovaná forma přirozeného interferonu-β, kterému jsou vlastní účinky protivirové a imunomodulační. Jeho přesný mechanismus účinku v léčbě roztroušené sklerózy však nebyl dosud zcela spolehlivě objasněn.

Ve dvou před nedávnem publikovaných, multicentrických klinických studiích (CHAMPS a ETOMS) byl prokázán pozitivní terapeutický účinek 1x týdně podávaného interferonu-β1a ve vztahu k progresi do klinicky manifestní sclerosis multiplex u pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS). V jiné klinické studii bylo rovněž poukázáno na do jisté míry srovnatelný léčebný účinek intravenózně podané infuze imunoglobulinu. Interferon-β1b je rekombinantní deglykosylovaná forma přirozeného interferonu-β, kterému jsou vlastní účinky protivirové a imunomodulační. Jeho přesný mechanismus účinku v léčbě roztroušené sklerózy však nebyl dosud zcela spolehlivě objasněn.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky