Účinnost a snášenlivost levetiracetamu v léčbě idiopatické generalizované epilepsie

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Idiopatické generalizované epilepsie (IGE) jsou jasně definovanou skupinou epilepsií charakterizovanou kombinací absencí, myoklonických a generalizovaných tonicko- -klonických záchvatů a na EEG generalizovanými epileptiformními výboji na normálním pozadí. Mezi IGE patří řada syndromů včetně dětské epilepsie s absencemi (CAE) a juvenilní myoklonické epilepsie (JME). Levetiracetam je novější antiepileptikum, které prokázalo svoji účinnost a dobrou snášenlivost v léčbě dospělých i dětí s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní. V nedávné placebem kontrolované, dvojitě slepé klinické studii se levetiracetam ukázal účinným v přídatné léčbě 120 pacientů s IGE ve věku 12–65 let s nekompenzovanými myokloniemi: u 58,3 % pacientů bylo dosaženo ≥ 50% snížení počtu dnů s myoklonickými záchvaty za týden (u 23,3 % ve skupině placeba). Studie publikovaná Berkovicem a kolegy proběhla v 50 centrech po celém světě a sledovala účinnost a bezpečnost léčby levetiracetamem u pacientů s IGE a nekompenzovanými generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty.

Idiopatické generalizované epilepsie (IGE) jsou jasně definovanou skupinou epilepsií charakterizovanou kombinací absencí, myoklonických a generalizovaných tonicko- -klonických záchvatů a na EEG generalizovanými epileptiformními výboji na normálním pozadí. Mezi IGE patří řada syndromů včetně dětské epilepsie s absencemi (CAE) a juvenilní myoklonické epilepsie (JME). Levetiracetam je novější antiepileptikum, které prokázalo svoji účinnost a dobrou snášenlivost v léčbě dospělých i dětí s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní. V nedávné placebem kontrolované, dvojitě slepé klinické studii se levetiracetam ukázal účinným v přídatné léčbě 120 pacientů s IGE ve věku 12–65 let s nekompenzovanými myokloniemi: u 58,3 % pacientů bylo dosaženo ≥ 50% snížení počtu dnů s myoklonickými záchvaty za týden (u 23,3 % ve skupině placeba). Studie publikovaná Berkovicem a kolegy proběhla v 50 centrech po celém světě a sledovala účinnost a bezpečnost léčby levetiracetamem u pacientů s IGE a nekompenzovanými generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky