Design a demografické charakteristiky programu MEDAL

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2, tzv. koxiby, byly původně vyvinuty s cílem poskytnout spolehlivý analgetický či protizánětlivý účinek, minimálně srovnatelný s klasickými nesteroidními antirevmatiky, avšak s významně lepším bezpečnostním profilem, zejména pak s ohledem na výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků (ulcerace, krvácení apod.). Tato skutečnost byla potvrzena řadou preklinických, avšak i klinických studií. V posledních měsících, ale i letech, zejména pak v souvislosti s jedním z koxibů, rofecoxibem, je však s jejich užitím zmiňováno významně vyšší riziko trombotických kardiovaskulárních příhod. Při hodnocení dosud publikovaných dat týkajících se kardiovaskulární bezpečnosti nesteroidních antirevmatik je však nově poukazováno i na skutečnost, že toto riziko není spojeno pouze s užíváním koxibů, ale že se týká i ostatních, běžně užívaných NSA. Ta, pouze s výjimkou kyseliny acetylsalicylové, mohou při dlouhodobém užívání významně zvyšovat kardiovaskulární riziko, které je třeba zhodnotit zvlášť u každého pacienta, zejména pak u pacientů vyžadujících jejich dlouhodobé podávání.

Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2, tzv. koxiby, byly původně vyvinuty s cílem poskytnout spolehlivý analgetický či protizánětlivý účinek, minimálně srovnatelný s klasickými nesteroidními antirevmatiky, avšak s významně lepším bezpečnostním profilem, zejména pak s ohledem na výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků (ulcerace, krvácení apod.). Tato skutečnost byla potvrzena řadou preklinických, avšak i klinických studií. V posledních měsících, ale i letech, zejména pak v souvislosti s jedním z koxibů, rofecoxibem, je však s jejich užitím zmiňováno významně vyšší riziko trombotických kardiovaskulárních příhod. Při hodnocení dosud publikovaných dat týkajících se kardiovaskulární bezpečnosti nesteroidních antirevmatik je však nově poukazováno i na skutečnost, že toto riziko není spojeno pouze s užíváním koxibů, ale že se týká i ostatních, běžně užívaných NSA. Ta, pouze s výjimkou kyseliny acetylsalicylové, mohou při dlouhodobém užívání významně zvyšovat kardiovaskulární riziko, které je třeba zhodnotit zvlášť u každého pacienta, zejména pak u pacientů vyžadujících jejich dlouhodobé podávání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky