Bevacizumab v léčbě choroidální vaskulopatie

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V recentní klinické studii byl hodnocen intravitreálně aplikovaný bevacizumab (IVB) s ohledem na svoji účinnost u pacientů s refrakterní polypoidální choroidální vaskulopatií (PCV). Před léčbou IVB podstoupili pacienti fotodynamickou léčbu a intravitreální aplikaci pegaptanibu, avšak bez adekvátní léčebné odpovědi. Po jednorázové aplikaci IVB se ostrost vidění výrazně zlepšila úměrně snížení objemu subretinální tekutiny, přičemž toto zlepšení bylo dlouhodobějšího charakteru – vymizení otoku makuly bylo zřejmé i po 12 měsících od zákroku.

V recentní klinické studii byl hodnocen intravitreálně aplikovaný bevacizumab (IVB) s ohledem na svoji účinnost u pacientů s refrakterní polypoidální choroidální vaskulopatií (PCV). Před léčbou IVB podstoupili pacienti fotodynamickou léčbu a intravitreální aplikaci pegaptanibu, avšak bez adekvátní léčebné odpovědi. Po jednorázové aplikaci IVB se ostrost vidění výrazně zlepšila úměrně snížení objemu subretinální tekutiny, přičemž toto zlepšení bylo dlouhodobějšího charakteru – vymizení otoku makuly bylo zřejmé i po 12 měsících od zákroku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky