Četnost remisí u pacientů s aktivní časnou revmatoidní artritidou; výsledky z první, jednoroční fáze klinické studie COMET (Combination of Methotrexate and Etanercept in Active Early Rheumatoid Arthritis)

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ve studii COMET, která je první velkou klinickou studií u RA používající klinickou remisi jako primární cíl hodnocení, byla porovnávána účinnost a bezpečnost etanerceptu (ETN) v kombinaci s methotrexátem (MTX) proti MTX samotnému u pacientů s aktivní časnou revmatoidní artritidou (RA). Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená studie sestává ze dvou 12měsíčních fází. K dispozici jsou výsledky 1. fáze (do 52. týdne). Pacienti zařazení do studie COMET měli RA s dobou trvání choroby ≤ 2 roky a byli bez předcházející léčby MTX. Jejich onemocnění bylo aktivní: DAS 28 ≥ 3,2 a sedimentace erytrocytů ≥ 28 mm/hodinu nebo CRP ≥ 20 mg/l. Z celkového počtu 542 pacientů z 22 zemí jich 274 bylo randomizováno na kombinovanou léčbu ETN + MTX a 268 na léčbu MTX samotným. Primárním cílem hodnocení bylo dosažení klinické remise. Ta byla definována jako DAS 28 < 2,6, při hodnocení v 52. týdnu.

Ve studii COMET, která je první velkou klinickou studií u RA používající klinickou remisi jako primární cíl hodnocení, byla porovnávána účinnost a bezpečnost etanerceptu (ETN) v kombinaci s methotrexátem (MTX) proti MTX samotnému u pacientů s aktivní časnou revmatoidní artritidou (RA). Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená studie sestává ze dvou 12měsíčních fází. K dispozici jsou výsledky 1. fáze (do 52. týdne). Pacienti zařazení do studie COMET měli RA s dobou trvání choroby ≤ 2 roky a byli bez předcházející léčby MTX. Jejich onemocnění bylo aktivní: DAS 28 ≥ 3,2 a sedimentace erytrocytů ≥ 28 mm/hodinu nebo CRP ≥ 20 mg/l. Z celkového počtu 542 pacientů z 22 zemí jich 274 bylo randomizováno na kombinovanou léčbu ETN + MTX a 268 na léčbu MTX samotným. Primárním cílem hodnocení bylo dosažení klinické remise. Ta byla definována jako DAS 28 < 2,6, při hodnocení v 52. týdnu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky