Ibandronát v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Intravenózně aplikované bisfosfonáty zcela nepochybně představují velice zajímavou léčbu osteoporózy u žen v období postmenopauzy. V této souvislosti je diskutováno především využití ibandronátu, jehož účinnost v porovnání s placebem v dávkách 0,25–2 mg i. v. každé 3 měsíce byla potvrzena v právě prezentované pilotní studii. Tato dávka vedla během jednoletého podávání k výraznému zvýšení kostní denzity bederních obratlů. Zmiňován byl rovněž pokles vylučování C-telopeptidu ledvinami. Tříletá aplikace ibandronátu 0,5–1 mg i. v. každé 3 měsíce měla podobný účinek, ale např. v porovnání s per os aplikací ibandronátu v dávce 2,5 mg každý den byla ve sledovaných parametrech účinnější. Z přímého porovnání dalších dvou dávkovacích schémat byly srovnatelně účinné dávky 2 mg každé 2 měsíce a 3 mg každé 3 měsíce i. v. (v obou případech výrazně lepší účinek oproti dávce 2,5 mg podávané každý den per os s ohledem na BMD bederních obratlů, avšak srovnatelné s ohledem na BMD trochanterů). Nitrožilní aplikace byla častěji spojena s chřipkovými příznaky (4,9–5,1 vs 1,1 %), avšak ve většině případů byly tyto nežádoucí účinky poměrně dobře snášeny.

Intravenózně aplikované bisfosfonáty zcela nepochybně představují velice zajímavou léčbu osteoporózy u žen v období postmenopauzy. V této souvislosti je diskutováno především využití ibandronátu, jehož účinnost v porovnání s placebem v dávkách 0,25–2 mg i. v. každé 3 měsíce byla potvrzena v právě prezentované pilotní studii. Tato dávka vedla během jednoletého podávání k výraznému zvýšení kostní denzity bederních obratlů. Zmiňován byl rovněž pokles vylučování C-telopeptidu ledvinami. Tříletá aplikace ibandronátu 0,5–1 mg i. v. každé 3 měsíce měla podobný účinek, ale např. v porovnání s per os aplikací ibandronátu v dávce 2,5 mg každý den byla ve sledovaných parametrech účinnější. Z přímého porovnání dalších dvou dávkovacích schémat byly srovnatelně účinné dávky 2 mg každé 2 měsíce a 3 mg každé 3 měsíce i. v. (v obou případech výrazně lepší účinek oproti dávce 2,5 mg podávané každý den per os s ohledem na BMD bederních obratlů, avšak srovnatelné s ohledem na BMD trochanterů). Nitrožilní aplikace byla častěji spojena s chřipkovými příznaky (4,9–5,1 vs 1,1 %), avšak ve většině případů byly tyto nežádoucí účinky poměrně dobře snášeny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky