Kyselina zoledronová snižuje riziko klinických zlomenin a mortalitu po zlomeninách kyčle – studie HORIZON RFT (Recurrent Fracture Trial)

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Zlomeniny kyčle bývají často spojeny s omezením pohyblivosti pacienta, zvýšenou nemocností, mortalitou a s tím souvisejícími většími vynaloženými prostředky na zdravotní a sociální péči. Jednou z příčin zvýšené morbidity a zvýšených nákladů je výskyt dalších, osteoporoticky podmíněných zlomenin. Přestože výskyt následných zlomenin je 2,5krát vyšší než u populace bez předchozí zlomeniny, praxe ukazuje, že antiresorpční farmakologická léčba je po zlomenině kyčle podávána jen malému množství pacientů. Důležitost intervence také podporují publikované údaje o zvýšené mortalitě v prvním roce po zlomenině, která dosahuje 15–25 %. Je odhadováno, že ve skupině žen nad 70 let věku toto zvýšení představuje asi 9 pacientek ze 100. Kyselina zoledronová, patřící mezi bisfosfonáty s vysokou účinností, prokázala v předchozích studiích v dávkování jedné intravenózní infuze za rok signifikantní vliv na redukci rizika zlomenin kyčle a vertebrálních i nevertebrálních zlomenin u žen s postmenopauzální osteoporózou. Ve studii HORIZON RFT byla zjišťována účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové (5 mg jednou ročně) u žen a mužů po nedávné chirurgické léčbě zlomeniny kyčle s cílem zabránit novým klinickým zlomeninám.

Zlomeniny kyčle bývají často spojeny s omezením pohyblivosti pacienta, zvýšenou nemocností, mortalitou a s tím souvisejícími většími vynaloženými prostředky na zdravotní a sociální péči. Jednou z příčin zvýšené morbidity a zvýšených nákladů je výskyt dalších, osteoporoticky podmíněných zlomenin. Přestože výskyt následných zlomenin je 2,5krát vyšší než u populace bez předchozí zlomeniny, praxe ukazuje, že antiresorpční farmakologická léčba je po zlomenině kyčle podávána jen malému množství pacientů. Důležitost intervence také podporují publikované údaje o zvýšené mortalitě v prvním roce po zlomenině, která dosahuje 15–25 %. Je odhadováno, že ve skupině žen nad 70 let věku toto zvýšení představuje asi 9 pacientek ze 100. Kyselina zoledronová, patřící mezi bisfosfonáty s vysokou účinností, prokázala v předchozích studiích v dávkování jedné intravenózní infuze za rok signifikantní vliv na redukci rizika zlomenin kyčle a vertebrálních i nevertebrálních zlomenin u žen s postmenopauzální osteoporózou. Ve studii HORIZON RFT byla zjišťována účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové (5 mg jednou ročně) u žen a mužů po nedávné chirurgické léčbě zlomeniny kyčle s cílem zabránit novým klinickým zlomeninám.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky