Kvantitativní zhodnocení gastrointestinálního a kardiovaskulárního rizika a přínosu z léčby celecoxibem a tradičními NSA

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie, Revmatologie

Souhrn

Pro odhadnutí skutečného poměru přínos léčby/riziko kardiovaskulárních (onemocnění srdečních tepen, infarkt myokardu, srdeční selhání) a gastrointestinálních nežádoucích účinků celecoxibu v porovnání s tradičními nesteroidními antirevmatiky (NSA) byl vytvořen model z údajů z US National Health Surveys, Framingham Heart Study a populačních studií. Model zahrnoval rovněž vliv rizikových faktorů, komorbidit apod., a simuloval tedy přirozený průběh kardiovaskulárních a gastrointestinálních onemocnění v 1 % populace nemocných artrózou v USA během 1 roku.

Pro odhadnutí skutečného poměru přínos léčby/riziko kardiovaskulárních (onemocnění srdečních tepen, infarkt myokardu, srdeční selhání) a gastrointestinálních nežádoucích účinků celecoxibu v porovnání s tradičními nesteroidními antirevmatiky (NSA) byl vytvořen model z údajů z US National Health Surveys, Framingham Heart Study a populačních studií. Model zahrnoval rovněž vliv rizikových faktorů, komorbidit apod., a simuloval tedy přirozený průběh kardiovaskulárních a gastrointestinálních onemocnění v 1 % populace nemocných artrózou v USA během 1 roku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky