Denosumab u žen v postmenopauze

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
U nové, v České republice dosud neregistrované, antiosteoporoticky působící léčivé látky denosumabu byla hodnocena její účinnost v placebem kontrolované klinické studii s postmenopauzálními ženami (n = 412) s nízkou denzitou kostní hmoty (BMD). Léčba denosumabem podávaná každé 3 nebo 6 měsíců byla velice dobře snášena a vedla k výraznému zvýšení BMD provázenému výrazným poklesem markerů kostní resorpce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky