Lze od novějších antidepresiv očekávat vyšší účinnost?

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Z výsledků recentních klinických studií je patrné, že léčba velké depresivní poruchy novějšími antidepresivy ovlivňujícími noradrenalinovou a serotoninovou neurotransmisi (SNRI) je spojena s lepší klinickou odpovědí než v případě užití inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Nejnovější prací, která se touto tematikou zabývala, je metaanalýza více než 90 publikovaných klinických studií s celkovým počtem pacientů 17 036. Podrobným zhodnocením účinnosti užité léčby byla zjištěna signifikantně vyšší účinnost SNRI oproti SSRI, a  to s ohledem na dosažení terapeutické odpovědi – 63,6 vs 59,3 % (RR: 1,06; p = 0,003).

Z výsledků recentních klinických studií je patrné, že léčba velké depresivní poruchy novějšími antidepresivy ovlivňujícími noradrenalinovou a serotoninovou neurotransmisi (SNRI) je spojena s lepší klinickou odpovědí než v případě užití inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Nejnovější prací, která se touto tematikou zabývala, je metaanalýza více než 90 publikovaných klinických studií s celkovým počtem pacientů 17 036. Podrobným zhodnocením účinnosti užité léčby byla zjištěna signifikantně vyšší účinnost SNRI oproti SSRI, a  to s ohledem na dosažení terapeutické odpovědi – 63,6 vs 59,3 % (RR: 1,06; p = 0,003).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky