Riziko a přínos léčby inhibitory COX-2 v porovnání s neselektivními NSA – převýší kardiovaskulární riziko přínos z ochrany GIT?

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Nesteroidní antirevmatika (NSA) patří obecně mezi nejčastěji předepisované i užívané léky, které však současně vedou k poměrně častému výskytu nežádoucích účinků. Koxiby byly vyvinuty za účelem snížení výskytu těchto nežádoucích účinků, především v oblasti gastrointestinálního traktu. Existují důkazy o nižším výskytu závažných nežádoucích účinků v horní i dolní části GI traktu při podávání koxibů v porovnání s neselektivními NSA. Objevilo se však jiné riziko spojované s podáváním koxibů – riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků. Diskuse o otázce působení NSA a koxibů na kardiovaskulární systém stále probíhají, přesnější odpovědi mohou přinést studie provedené jak s koxiby, tak s různými neselektivními NSA.

Nesteroidní antirevmatika (NSA) patří obecně mezi nejčastěji předepisované i užívané léky, které však současně vedou k poměrně častému výskytu nežádoucích účinků. Koxiby byly vyvinuty za účelem snížení výskytu těchto nežádoucích účinků, především v oblasti gastrointestinálního traktu. Existují důkazy o nižším výskytu závažných nežádoucích účinků v horní i dolní části GI traktu při podávání koxibů v porovnání s neselektivními NSA. Objevilo se však jiné riziko spojované s podáváním koxibů – riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků. Diskuse o otázce působení NSA a koxibů na kardiovaskulární systém stále probíhají, přesnější odpovědi mohou přinést studie provedené jak s koxiby, tak s různými neselektivními NSA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky