Aripiprazol v léčbě schizofrenie – studie STAR

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Otázky rozdílné účinnosti mezi typickými a atypickými antipsychotiky jsou stále předmětem řady odborných sympozií a studií. Pravděpodobně nejznámější ze studií, kterou zaznamenali jistě všichni psychiatři, byla studie CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness). Jednalo se o 18měsíční studii porovnávající atypická antipsychotika (olanzapin, quetiapin, risperidon a ziprasidon) oproti perfenazinu. Sledován byl především počet pacientů, kteří z jakéhokoliv důvodu (nedostatečná účinnost či špatná snášenlivost) přerušili léčbu – během 18 měsíců tak učinilo 64–82 % nemocných napříč všemi skupinami. Ačkoliv toto procento bylo nejnižší u pacientů léčených olanzapinem, je třeba poukázat na skutečnost, že u těchto pacientů došlo k největšímu hmotnostnímu přírůstku spojenému se změnami v lipidogramu. Hlavním sdělením studie CATIE byla tedy veskrze porovnatelná účinnost mezi oběma typy antipsychotik.

Otázky rozdílné účinnosti mezi typickými a atypickými antipsychotiky jsou stále předmětem řady odborných sympozií a studií. Pravděpodobně nejznámější ze studií, kterou zaznamenali jistě všichni psychiatři, byla studie CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness). Jednalo se o 18měsíční studii porovnávající atypická antipsychotika (olanzapin, quetiapin, risperidon a ziprasidon) oproti perfenazinu. Sledován byl především počet pacientů, kteří z jakéhokoliv důvodu (nedostatečná účinnost či špatná snášenlivost) přerušili léčbu – během 18 měsíců tak učinilo 64–82 % nemocných napříč všemi skupinami. Ačkoliv toto procento bylo nejnižší u pacientů léčených olanzapinem, je třeba poukázat na skutečnost, že u těchto pacientů došlo k největšímu hmotnostnímu přírůstku spojenému se změnami v lipidogramu. Hlavním sdělením studie CATIE byla tedy veskrze porovnatelná účinnost mezi oběma typy antipsychotik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky