Kyselina zoledronová – vliv na mortalitu po frakturách kyčle

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Jednorázová aplikace kyseliny zoledronové během 90 dnů po prodělané zlomenině kyčle nejenom, že významně snižuje riziko opakované fraktury, ale má pozitivní vliv i na mortalitu. Vyplývá to z výsledků randomizované, dvojitě zaslepené studie, ve které bylo pacientům podáno buď placebo (n = 1 062), nebo zoledronát (n = 1 065), přičemž všichni byli současně léčeni vitaminem D a vápníkem. Medián sledování činil bezmála 2 roky. Zatímco výskyt nových zlomenin byl pozorován u 8,6 % aktivně léčených, v případě placeba to bylo u 13,9 % (p = 0,001) – riziko nové klinicky patrné zlomeniny bylo 1,7 vs 3,8 % (p = 0,02), non-vertebrálních fraktur 7,6 vs 10,7 % (p = 0,03). Užití zoledronátu bylo spojeno i s významně nižší mortalitou – 9,6 vs 13,3 % (p = 0,01). Výskyt závažných nežádoucích účinků (osteonekróza čelisti, renální či kardiovaskulární NÚ) byl mezi oběma skupinami srovnatelný.

Jednorázová aplikace kyseliny zoledronové během 90 dnů po prodělané zlomenině kyčle nejenom, že významně snižuje riziko opakované fraktury, ale má pozitivní vliv i na mortalitu. Vyplývá to z výsledků randomizované, dvojitě zaslepené studie, ve které bylo pacientům podáno buď placebo (n = 1 062), nebo zoledronát (n = 1 065), přičemž všichni byli současně léčeni vitaminem D a vápníkem. Medián sledování činil bezmála 2 roky. Zatímco výskyt nových zlomenin byl pozorován u 8,6 % aktivně léčených, v případě placeba to bylo u 13,9 % (p = 0,001) – riziko nové klinicky patrné zlomeniny bylo 1,7 vs 3,8 % (p = 0,02), non-vertebrálních fraktur 7,6 vs 10,7 % (p = 0,03). Užití zoledronátu bylo spojeno i s významně nižší mortalitou – 9,6 vs 13,3 % (p = 0,01). Výskyt závažných nežádoucích účinků (osteonekróza čelisti, renální či kardiovaskulární NÚ) byl mezi oběma skupinami srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky