Donepezil zlepšuje kognitivní funkce u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

S cílem objektivně zhodnotit účinnost a bezpečnost donepezilu podávaného pacientům s těžkou formou Alzheimerovy choroby byla provedena mezinárodní, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie (pacienti s MMSE v rozmezí 1–12). Léčba spočívala v každodenním podávání 10 mg donepezilu (n = 176) či placeba (n = 167) po dobu 6 měsíců. Donepezil oproti placebu poskytoval jasné zlepšení ve skóre SIB (Severe Impairment Battery) – p = 0,0001, CIBIC-Plus (Clinician’s Interview-Based Impression of Change- -Plus) – p = 0,05 a MMSE – p = 0,03. Aktivní léčba donepezilem nabízí pacientům s rozvinutou demencí významný přínos s ohledem na kognitivní funkce, stejně tak jako na celkový stav nemocného.

S cílem objektivně zhodnotit účinnost a bezpečnost donepezilu podávaného pacientům s těžkou formou Alzheimerovy choroby byla provedena mezinárodní, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie (pacienti s MMSE v rozmezí 1–12). Léčba spočívala v každodenním podávání 10 mg donepezilu (n = 176) či placeba (n = 167) po dobu 6 měsíců. Donepezil oproti placebu poskytoval jasné zlepšení ve skóre SIB (Severe Impairment Battery) – p = 0,0001, CIBIC-Plus (Clinician’s Interview-Based Impression of Change- -Plus) – p = 0,05 a MMSE – p = 0,03. Aktivní léčba donepezilem nabízí pacientům s rozvinutou demencí významný přínos s ohledem na kognitivní funkce, stejně tak jako na celkový stav nemocného.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky