Bezpečnost olanzapinu u akutně agitovaných pacientů

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Za účelem zhodnotit bezpečnost intramuskulárně podaného olanzapinu u akutně agitovaných nemocných s mánií, schizofrenií či schizoafektivní poruchou (n = 74) byla provedena otevřená jednotýdenní multicentrická observační studie, ve které byla hodnocena změna PANSS během 2 hodin po aplikaci. Při průměrné dávce 9,9 mg došlo s odstupem 2 hodin k signifikantnímu zklidnění (p < 0,001), přičemž více než 90 % nemocných dostalo pouze jednu injekci. Prezentovaná studie tedy potvrzuje klinicky patrný účinek olanzapinu, pro který je charakteristický nejenom rychlý nástup, ale i pravděpodobnost jeho dostavení se.

Za účelem zhodnotit bezpečnost intramuskulárně podaného olanzapinu u akutně agitovaných nemocných s mánií, schizofrenií či schizoafektivní poruchou (n = 74) byla provedena otevřená jednotýdenní multicentrická observační studie, ve které byla hodnocena změna PANSS během 2 hodin po aplikaci. Při průměrné dávce 9,9 mg došlo s odstupem 2 hodin k signifikantnímu zklidnění (p < 0,001), přičemž více než 90 % nemocných dostalo pouze jednu injekci. Prezentovaná studie tedy potvrzuje klinicky patrný účinek olanzapinu, pro který je charakteristický nejenom rychlý nástup, ale i pravděpodobnost jeho dostavení se.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky