Léčba amisulpridem či olanzapinem u schizofreniků

Číslo: 6 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ačkoliv antipsychotika jsou schopná výrazně zmírňovat psychotické projevy u pacientů trpících schizofrenií, neméně důležitý je i jejich vliv na kognitivní funkce. Za účelem kvantifikace druhého zmiňovaného účinku byla provedena 6měsíční porovnávací klinická studie mezi amisulpridem (200–800 mg/den) a olanzapinem (5–20 mg/den), které byly podávány celkem 377 schizofrenikům. Mezi oběma látkami nebyl s ohledem na výkonnost pozorován jakýkoliv rozdíl. Přesto však v některých parametrech byl amisulprid účinnější, a sice v AVLT (Auditory Verbal Learning Test) – zlepšení o 8,7 vs 2,3 body (p = 0,05) či TMT (Trail Making Test) – zlepšení o 17,4 s vs 15,4 s v části A a o 39,8 vs 48,8 s v části B.

Ačkoliv antipsychotika jsou schopná výrazně zmírňovat psychotické projevy u pacientů trpících schizofrenií, neméně důležitý je i jejich vliv na kognitivní funkce. Za účelem kvantifikace druhého zmiňovaného účinku byla provedena 6měsíční porovnávací klinická studie mezi amisulpridem (200–800 mg/den) a olanzapinem (5–20 mg/den), které byly podávány celkem 377 schizofrenikům. Mezi oběma látkami nebyl s ohledem na výkonnost pozorován jakýkoliv rozdíl. Přesto však v některých parametrech byl amisulprid účinnější, a sice v AVLT (Auditory Verbal Learning Test) – zlepšení o 8,7 vs 2,3 body (p = 0,05) či TMT (Trail Making Test) – zlepšení o 17,4 s vs 15,4 s v části A a o 39,8 vs 48,8 s v části B.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky